SPJ rådgivning flytter

Den 1. april 2019 flytter SPJrådgivning til et nyindrettet kontorhotel på Amager Strandvej 60, 2300 København S.

Jeg glæder mig til at tage imod såvel nuværende som nye kunder på det nye kontor og i mødelokalerne.

Maksimumbeløb og energitillæg for almene boliger m.v. pr. 1. januar 2019

Maksimumbeløbene for støttet boligbyggeri (almene boliger m.v.) pr. 1. januar 2019.
Du kan hente SPJrådgivnings skema med beløbene i Arkiv eller ved at klikke her.

Angrebene på Landsbyggefonden

Søren Peter Hvidegaard Jensen har skrevet en artikel til “Ny politik” om angrebene på Landsbyggefonden. Det hidtil mest alvorlige af dem så vi, da regeringen den 1. marts 2018 præsenterede sin Ghettopakke. Heldigvis gik det ikke helt så galt som regeringen havde planlagt, men mange spørgsmål er stadig helt åbne, ikke mindst 40% reglen som kan resultere i nedrivning af mange boliger. Nedrivninger hvor Landsbyggefonden skal dække en stor del af finansieringen. I artiklen fortæller han også om Landsbyggefondens baggrund, finansieringer og formål. Han skriver bl.a.:

“Den 1. marts 2018 præsenterede regeringen den såkaldte Ghettopakke. Pakken indeholdt ikke mindre end 22 initiativer med det formål at nedbryde og forebygge parallelsamfund. Regeringen lagde i sit finansieringsudspil op til at anvende 12 mia kroner fra Landsbyggefonden til indsatser i de udsatte boligområder og ville hente yderligere mindst 13 milliarder kroner fra fonden frem til 2045.”
I regeringens pakke lå imidlertid godt gemt et forslag om, at staten helt ville afskaffe sin støtte til nybyggeri af almene boliger – den såkaldte ydelsesstøtte – som gives til terminsydelser på realkreditlån. Regeringens plan var, at Landsbyggefonden skulle finansiere hele den statslige ydelsesstøtte i årene 2018-2026 og som om det ikke var nok skulle man med tilbagevirkende kraft også dække den støtte, der var blevet givet til nybyggeri i årene 2007-2014.
Det var et alvorligt angreb på den almene boligsektor som ville indebære en reel tømning af Landsbyggefonden. Alle større renoveringer uden for de udsatte boligområder ville i konsekvens heraf blive stoppet. Beboerne ville ikke selv have mulighed for at spare op til renoveringerne, ikke mindst fordi de fortsat skulle betale til Landsbyggefonden.

Men både de politiske reaktioner og reaktionerne i offentligheden, ikke mindst fra beboerne i den almene boligsektor satte fokus på angrebet og det lykkedes at få de værste angreb fjernet.

Hvorfor kom angrebet? Søren Peter Hvidegaard Jensen har et bud:
“Det kunne se ud som om, der i værste fald er parter i regeringen, der ønsker at aflive eller minimere den almene boligsektor. I bedste fald kan årsagen være manglende viden om og forståelse for de almene boliger og den rolle, de spiller i det danske velfærdssamfund.”
Han runder artiklen af med:
“Jeg er sikker på, at de skarpe reaktioner, der kom fra den almene boligsektor mod at beslaglægge de penge, som man gennem Landsbyggefonden opsparer i sektoren til nødvendige renoveringer, var medvirkende til, at der blev indgået en så bred politisk aftale. Derved kom der mere fornuft ind i regeringens pakkeløsning. Beboerne og den almene boligsektor som helhed reagerede så stærkt fordi planen var at bruge Landsbyggefondens midler til formål, som dybest set ikke er de almene boligers ansvar men samfundet som helheds ansvar og anliggende. Man ville ikke acceptere, at boligerne skulle forfalde eller at renoveringerne resulterer i betydelige huslejestigninger.
Men tilbage står, at den rigide 40% grænse for de ”hårde ghettoområder” stadig hænger og vi ved endnu ikke, hvad den indebærer. Derfor rører det sig stadig ganske meget i den almene sektor og derfor er det vigtigt at der bliver fundet en ansvarlig og fornuftig løsning på dette dilemma i de videre forhandlinger. Spørgsmålet er i øvrigt om Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre har accepteret at arbejde videre med det som led i en ”damagecontrol”! Mogens Lykketoft har til Fagbladet Boligen den 21. august 2018 beskrevet 40% ordningen således: “Jeg har ikke været tæt på de forhandlinger. Men jeg har indtryk af, at man i mange af områderne i forvejen er i en positiv udvikling. Det er vel at løse et problem med en forhammer, når man bør benytte en pincet!”

Du kan læse hele artiklen “Angrebene på Landsbyggefonden” (klik). Herfra kan du også læse resten af tidskriftets artikler og også om tidsskriftet.

Tilbyder i dirigenterne på jeres afdelingsmøder kurser i hvordan de kan håndtere opgaven og giver I dem mulighed for erfaringsudveksling? Har I brug for en facilitator til et seminar, en konference eller andet?

Dirigentuddannelse og erfaringsudveksling

En god og smidig afvikling af afdelingsmøderne stiller krav om, at dirigenten har styr på formalia og god mødeledelse. Det er vigtigt, at dirigenten har fokus på at facilitere mødet, d.v.s. at sikre respekt for mødet samtidigt med at hun/han fremmer den god og konstruktive debat og har fokus på en effektiv beslutningsproces.

Derfor er det vigtigt at boligorganisationen har fokus på uddannelse af og erfaringsudveksling mellem dem der fungerer som og/eller gerne vil være dirigenter.

SPJrådgivning tilbyder at afholde dirigentkurser og erfaringsudveksling, der er målrettet jeres beboerdemokrati og tager udgangspunkt i jeres kultur, traditioner m.m. SPJrådgivning tilbyder også at afholde andre målrettede kurser hos jer.


Facilitering af konferencer, seminarer m.m.

Et succesfyldt forløb af en konference er bl.a. afhængig af, at man har en erfaren mødeleder der har fokus på at facilitere mødet, d.v.s. ikke kun at give ordet til den næste på talerlisten og konkluderer, men også i høj grad er opmærksom på både form og indhold på mødet. D.v.s. vedkommende styrer form og proces, så indhold og formål fremmes bedst muligt.

Søren Peter Hvidegaard Jensen har stor erfaring som facilitator/mødeleder og tilbyder at bidrage som facilitator, således at Jeres konferencer og seminarer får et godt og konstruktivt forløb.


Hør nærmere om mulighederne

Kontakt Søren Peter Hvidegaard Jensen for at høre nærmere om kursusmulighederne og facilitering. Ring på 21 44 31 29 eller  send en mail til spj@spjraadgivning.dk.

 

Kurser om almene boliger tilpasset jeres virksomheds eller kommunes behov!

Når I skal samarbejde med almene boligselskaber er det afgørende, at I kender deres kultur, rammer, beslutningsprocesser og vilkår!
SPJrådgivning tilbyder at afholde virksomhedstilpassede temamøder og seminarer for kommuner og virksomheder og har bl.a. gjort det for NCC Construction Danmark A/S, By og Havn, Københavns Ejendomme, HP Byg A/S , Wenbovej A/S,  JJW Arkitekter A/S, Rubow Arkitekter og Vejle Kommune.

Her er en model for jeres boligorganisations finansiering af større renoveringsopgaver uden støtte fra Landsbyggefonden!

SPJrådgivning og BDO Byg og anlæg har for Lejerbo København med 5.353 boliger i København, udviklet en model for hvordan boligorganisationen kan finansiere renoverings- og moderniseringsprojekter uden støtte fra Landsbyggefonden. Modellen er oplagt at anvende også for andre boligorganisationer, men den er ikke i sig selv et universelt værktøj og skal udvikles på den enkelte boligorganisations forudsætninger og efter dens målsætninger.Book et uforpligtende møde med Søren Peter Hvidegaard Jensen og hør nærmere om jeres muligheder for at . Ring på 21 44 31 29 eller send en mail til spj@spjraadgivning.dk.

Hent analysen “De almene boligafdelingers udgifter 2001 – 2011” via linket i Nyhedsarkivet

SPJrådgivnings analyse sætter fokus på de udgifter hvor beboerne og boligorganisationerne har påvirkningsmuligheder.
Analysen peger på, at der skal sættes stærkt fokus på at få mere styr på de mere nære udgifter i boligafdelingerne, nemlig renholdelse/ejendomsservice, forsikringer og den almindelige vedligeholdelse, Hent analysen via linket i Nyhedsarkivet.