Kompetent rådgivning af kommuner om almene boliger

SPJrådgivning rådgiver kommuner om samarbejdet og tilsynet med de almene boligorganisationer, samt om kommunens administration af egne ældreboliger.

SPJrådgivning har løst bl.a. følgende opgaver for en række kommuner:

      • Anvisningsaftale mellem kommunen og de almene boligorganisationer i kommunen
      • Forslag til handlingsplan for kommunens ældre- og handicapboliger bl.a. m.h.p. at begrænse kommunens udgifter til tomgangsleje
      • Boliganalyse som grundlag for kommunens politik for almene boliger
      • Analyse af kommunens almene boligafdelinger, samt handlingsplan for opfølgning herpå
      • Forslag til rammer for kommunens samarbejde med de almene boligorganisationer i forbindelse med styringsdialogen
      • Gennemgang af boligorganisationernes styringsrapporter som grundlag for styringsdialogen
      • Bistand ved løsning af generelle og konkrete sager
      • Interne seminarer i kommunen om almene boliger

Opgaverne kan løses efter fastpris eller ved afregning time for time. Hvis I ønsker at drøfte løsningen af en opgave og evt. få et tilbud kan I kontakte Søren Peter Hvidegaard Jensen på tlf. 21 44 31 29.

Om styringsdialogen og tilsynet med de almene boligorganisationer
Fra og med 2010 er kommunernes opgaver i f.h.t. de almene boligorganisationer væsentligt ændrede. En detaljeret regelstyring er delvist erstattet af en mål- og rammestyring med en løbende styringsdialog mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisation. Styringsdialogen forudsætter, at kommunen lægger vægt på et fremadrettet og etableret samarbejde med boligorganisationen frem for den “traditionelle” tilsynsopgave.

Styringsdialogen stiller en række vidtrækkende krav til kommunernes samarbejde med boligorganisationerne, men den giver også kommunerne en række  muligheder. Derfor er det vigtigt, at kommunen prioriterer og tilrettelægger sin rolle og opgaver i  styringen af sektoren optimalt for at sikre en fremadrettet og konstruktiv styringsproces til gavn for kommunens og dens almene boligområder.

SPJrådgivning rådgiver kommunerne om styringsdialogens tilrettelæggelse og gennemførelse samt forberedelsen af dialogmøder om styringsrapporter m.v.

Læs mere om styringsmodellen og SPJrådgivnings tilbud om rådgivning. Se her

© Copyright - SPJrådgivning / design: dbyk.dk