Nybyggeriet af almene boliger kan komme i gang igen – hvis viljen er der!

Hvis man vil og hvis staten (finansministeriet) vil bringe nogle af de milliarder, som man har hentet fra den almene boligsektor i “negative udgifter” i forbindelse med støtteordningen kan man få gang i det almene boligbyggeri.
Ved at ændre beregningsgrundlaget for beboerbetalingen kan man hæve maksimumbeløbet med ca. 3.500 kr./m2 for en 90 m2 bolig i hovedstadsområdet uden huslejekonsekvenser.
Læs mere her:

SPJrådgivning nyhedsmail klik her