Organisationsudvikling og strategisk udvikling

“Verden er fuld af strategier og planer, visioner og intentioner, men det der tæller, det der virkelig tæller, er handlekraft – at føre strategierne ud i livet.” Paul Evans

Poul Evans tydeliggør i ovennævnte citat at man kan lave masser af målsætninger og strategier, men når man kommer til gennemførelsen er det man får alvor møder udfordringerne, nemlig at kunne eksekvere og omsætte mål og strategier til handlinger – og gennemføre dem. Måske viser det sig, at ens organisation ikke er gearet til at gennemføre handlingerne og at det derfor bliver nødvendigt at se på om man skal ændre den strukturer m.m.

SPJrådgivning vil være en stærk sparringspartner for ledelsen og en effektiv proceskonsulent i forbindelse med organisationsudvikling og strategisk udvikling..

Strategisk ledelse fra mission til handlinger

Strategisk ledelse, udvikling og fokus på udviklingen af organisationen er vigtig for at kunne sikre kvalitet og position på markedet. Omfattende erfaringer fra praktisk gennemførelse af værdibaseret og strategisk ledelse gør SPJrådgivning til en stærk sparringspartner og en effektiv proceskonsulent. SPJrådgivning kan hjælpe jeres bestyrelse og den administrative ledelse med at gennemføre strategiudviklingen og omsætte den til handlinger. Læs mere

Organisationsudvikling og forandringsprocesser

Strategisk udvikling og gennemførelse af de nødvendige handlinger kan gøre det aktuelt at evaluere sin organisation og måske gennemføre ændringer af den. SPJrådgivning kan bistå jer i den proces. Læs mere

Fusioner

Fusion er en svær og kompliceret proces. Mange får et godt og konstruktivt forløb, medens det for andre “går galt”. Erfaringer med praktisk gennemførelse af fusioner gør SPJrådgivning til en værdifuld sparringspartner og proceskonsulent for at sikre en harmonisk fusionsproces. Læs mere

© Copyright - SPJrådgivning / design: dbyk.dk