Rådgivning om projektudvikling – boligorganisationer, projektudviklere, entreprenører, rådgivere m.fl.

Projektudvikling – almene boligprojekter og “blandede” projekter med almene boliger, erhverv og/eller ejer- og private lejeboliger

Ofte indgår der i forbindelse med planlægning og projektudvikling af erhvervs- og boligområder overvejelser om indplacering af almene boliger. I mange tilfælde har en almen boligbebyggelse været en stærk “fødselshjælper” for opstart af et nyt område.  SPJrådgivning kan rådgive om mulighederne for at få kommunal godkendelse af et alment boligbyggeri, økonomi og finansiering af almene boliger, samarbejde med boligorganisationer samt bistå i etableringen af samarbejde mellem projektudvikler og boligorganisation.

Rådgivning af entreprenører, arkitekter, ingeniører m.fl.

Samarbejde med almene boligorganisationer kræver, at man kender den almene boligsektors rammebetingelser, beslutningsprocesser, kultur, finansiering m.m.. Det gælder både samarbejde og generelt og samarbejde om konkrete projekter og sager. SPJrådgivning kan rådgive i disse situationer, baseret på en omfattende erfaring fra sektoren og fra rådgivning af sektorens samarbejdspartnere.

Boligadministration

Ejendomsadministration er en kompliceret opgave, hvor man i driften og vedligeholdelse af en ejendom ikke kun skal forholde sig til ejeren, men også til nuværende og kommende lejere/beboere, beboerrepræsentation, ejerforeninger, gårdlaug, myndigheder, leverandører m.fl.

Det er svært, men vigtigt, at der skabes den nødvendige sammenhæng i forhold til de forskellige parter og i de ydelser, man leverer i form af udlejning, økonomi, daglig drift og vedligehold samt renoveringer.

SPJrådgivning rådgiver boligorganisationer og andre administratorer om, hvordan man mest optimalt tilrettelægger administrationen, således at man på samme tid søger at gøre den så rationel som mulig og sikrer kvalitet og sammenhæng i ydelserne.

printvenligt format

© Copyright - SPJrådgivning / design: dbyk.dk