Rådgivning af boligorganisationens bestyrelse og administrative ledelse

Boligorganisationens bestyrelse og administrative ledelse bør altid have fokus på et effektivt og konstruktivt arbejde, der baserer sig på klare mål og strategier for arbejdet og en afklaring af hvorledes samarbejdet mellem bestyrelsen og den administrative ledelse skal foregå.

SPJrådgivning rådgiver bestyrelser og administrative ledelser om, hvordan man tilrettelægger et konstruktivt og positivt samarbejde i bestyrelsen og mellem bestyrelse og den administrative ledelse.

Bestyrelsen og ledergruppen i boligorganisationen

Forudsætningen for et succesfuldt bestyrelsesarbejde og arbejde i den administrative ledelse i boligorganisationen er et positivt og konstruktivt samarbejde, hvor man fastholder fokus på de mål og strategier, man har fastlagt.

Bestyrelsen og ledergruppen har brug for med jævne mellemrum at evaluere og afklare og sine mål og strategier samt fastlægge, hvilke arbejdsopgaver der skal være fokus på i bestyrelsen og organisationen som sådan. Også arbejdsform og arbejdsdeling internt i bestyrelsen og i ledergruppen er vigtige at evaluere med jævne mellemrum og evt. justere. Det er et fundamt til at gøre arbejdet bedre.

SPJrådgivning hjælper bestyrelsen og ledergruppen med at skabe et positivt og konstruktivt arbejde. Det kan ske med udgangspunkt i SPJrådgivnings koncept ”Det kan altid blive bedre! Gør arbejdet i bestyrelsen og ledergruppen effektivt og konstruktivt – evaluer og følg op” (hent beskrivelsen her) og i form af temamøder og seminarer for bestyrelsen og ledergruppen, hvor der sættes fokus på mål og rammer for arbejdet.

Samarbejde og arbejdsdeling mellem bestyrelsen og den administrative ledelse

Arbejdsdelingen og rammerne for samarbejdet mellem bestyrelse og den administrative ledelse skal være afklaret for at en boligorganisation kan arbejde konstruktivt og målrettet efter de fastlagte strategier.

SPJrådgivning kan rådgive bestyrelsen og den administrative ledelse om, hvordan man tilrettelægger et positivt og konstruktivt samarbejde f.eks. ved fælles temamøder og/eller seminar for bestyrelsen og den administrative ledelse, hvor der med udgangspunkt i de af bestyrelsen fastlagte mål og strategier sættes fokus på arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og den administrative ledelse, og hvorledes samarbejdet skal foregå.

Printvenlig format

© Copyright - SPJrådgivning / design: dbyk.dk