Bygherrerådgivning og byggeforretningsførelse

Bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

SPJrådgivning samarbejder med BDO Byg og Anlæg om forretningsførelse af almene renoveringer og nybyggerier. I samarbejdet varetager SPJrådgivning især rådgivning om og gennemførelse af den beboerdemokratiske proces.

Klik på billedet for at hente pjecen, der beskriver BDO’s ydelfotografi-1ser

 

 

Rådgivning i den beboerdemokratiske proces  hele vejen – fra ide over skema A, skema B og til skema C

Samarbejdet indebærer, at SPJrådgivning supplerende til ydelserne, der er beskrevet i pjecen ”Bygherrerådgivning,” rådgiver om tilrettelæggelse og gennemførelsen af den beboerdemokratiske proces fra den første ide frem til skema A, over skema B og til skema C.

Rådgivningen foregår i et tæt samarbejde med boligorganisationens beboerdemokrati og administration, rådgivere og evt. kommunen og består bl.a. i:

        Udarbejdelse af målsætning for beboerinddragelsen i processen
        Udarbejdelse af forslag til struktur og organisering, herunder sammensætning af styregruppe m.m., tidsplan etc.
        Gennemførelse af ideudviklingsfasen som grundlag for udarbejdelse af projektforslag
        Medvirken ved udarbejdelse af helhedsplan
        Gennemførelsen af processen ved godkendelse af helhedsplanen på afdelingsmødet som grundlag for udarbejdelse af skema A.

Efter godkendelse af skema A kan rådgivningen bestå i:

        Gennemførelse af den beboerdemokratiske proces ved evt. projektjusteringer forud for udarbejdelse af udbudsmateriale
        Gennemførelse af den beboerdemokratiske proces ved evt. projektjusteringer, f.eks. som følge af besparelser efter licitation og frem til skema B.

Efter godkendelse af skema B kan rådgivningen bestå i:

        Rådgivning om beboerinddragelse og – information under sagens gennemførelse

SPJrådgivning bistå med gennemførelsen af den beboerdemokratiske proces hvor f.eks. boligorganisationen selv gennemfører byggeforretningsførelsen.