• Kommuner rådgives om den almene boligsektor, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af styringsdialogen med de almene boligorganisationer og tilsynet med almene boliger
  • Boligorganisationer rådgives om ledelse, organisation, strategi og gennemførelse af projekter
  • Projektudviklere, entreprenør, arkitekter, ingeniører m. fl. rådgives om samarbejde med almene boligorganisationer bl.a. om boligprojekter
  • Politisk styrede virksomheder og organisationer rådgives om ledelse, organisation og strategi

Rådgivningen bygger på en omfattende praktisk ledererfaring, erfaringer fra bestyrelsesarbejde samt erfaringer med ejendomsdrift og –udvikling i den almene boligsektor.

Søren Peter Hvidegaard Jensen 
Rådgiver/Indehaver i SPJrådgivning.

Nyheder

Maksimumbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1. januar 2023

2023 Maksimumbeløb for almene boliger

Forhøjelse af maksimumbeløb pr. 14. september 2022

Den 9. september 2022 har Bolig- og Planstyrelsen udsendt en…

Nybyggeriet af almene boliger kan komme i gang igen – hvis viljen er der!

Hvis man vil og hvis staten (finansministeriet) vil bringe nogle…

© Copyright - SPJrådgivning / design: dbyk.dk