• Kommuner rådgives om den almene boligsektor, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af styringsdialogen med de almene boligorganisationer og tilsynet med almene boliger
  • Boligorganisationer rådgives om ledelse, organisation, strategi og gennemførelse af projekter
  • Projektudviklere, entreprenør, arkitekter, ingeniører m. fl. rådgives om samarbejde med almene boligorganisationer bl.a. om boligprojekter
  • Politisk styrede virksomheder og organisationer rådgives om ledelse, organisation og strategi

Rådgivningen bygger på en omfattende praktisk ledererfaring, erfaringer fra bestyrelsesarbejde samt erfaringer med ejendomsdrift og –udvikling i den almene boligsektor.

Søren Peter Hvidegaard Jensen 
Rådgiver/Indehaver i SPJrådgivning.

Nyheder

Boligaftale – hvad er det lige der sker med Landsbyggefonden?

Hvad er det lige der nu sker med Landsbyggefonden og hvor hopper…

Husleje – hvad med § 5 stk. 2?

Huslejedannelsen i private lejeboliger – hvad med moderniseringer…

Der er kommet perspektiver i boligpolitikken

Læs Søren Peter Hvidegaard Jensen artikel i "Ny Politik".…

© Copyright - SPJrådgivning / design: dbyk.dk