• Kommuner rådgives om den almene boligsektor, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af styringsdialogen med de almene boligorganisationer og tilsynet med almene boliger
  • Boligorganisationer rådgives om ledelse, organisation, strategi og gennemførelse af projekter
  • Projektudviklere, entreprenør, arkitekter, ingeniører m. fl. rådgives om samarbejde med almene boligorganisationer bl.a. om boligprojekter
  • Politisk styrede virksomheder og organisationer rådgives om ledelse, organisation og strategi

Rådgivningen bygger på en omfattende praktisk ledererfaring, erfaringer fra bestyrelsesarbejde samt erfaringer med ejendomsdrift og –udvikling i den almene boligsektor.

Søren Peter Hvidegaard Jensen 
Rådgiver/Indehaver i SPJrådgivning.

Nyheder

Kurser om almene boliger tilpasset jeres virksomheds eller kommunes behov!

Når I skal samarbejde med almene boligselskaber er det afgørende, at I kender deres kultur, rammer, beslutningsprocesser og vilkår! SPJrådgivning tilbyder at afholde virksomhedstilpassede temamøder og seminarer for kommuner og virksomheder og har bl.a. gjort det for NCC Construction Danmark A/S, By og Havn, Københavns Ejendomme, HP Byg A/S , Wenbovej A/S,  JJW Arkitekter A/S, Rubow Arkitekter og Vejle Kommune.

Her er en model for jeres boligorganisations finansiering af større renoveringsopgaver uden støtte fra Landsbyggefonden!

SPJrådgivning og BDO Byg og anlæg har for Lejerbo København med 5.353 boliger i København, udviklet en model for hvordan boligorganisationen kan finansiere renoverings- og moderniseringsprojekter uden støtte fra Landsbyggefonden. Modellen er oplagt at anvende også for andre boligorganisationer, men den er ikke i sig selv et universelt værktøj og skal udvikles på den enkelte boligorganisations forudsætninger og efter dens målsætninger.Book et uforpligtende møde med Søren Peter Hvidegaard Jensen og hør nærmere om jeres muligheder for at . Ring på 21 44 31 29 eller send en mail til spj@spjraadgivning.dk.

Hent analysen “De almene boligafdelingers udgifter 2001 – 2011” via linket i Nyhedsarkivet

SPJrådgivnings analyse sætter fokus på de udgifter hvor beboerne og boligorganisationerne har påvirkningsmuligheder.

© Copyright - SPJrådgivning / design: dbyk.dk