Tilbyder i dirigenterne på jeres afdelingsmøder kurser i hvordan de kan håndtere opgaven og giver I dem mulighed for erfaringsudveksling? Har I brug for en facilitator til et seminar, en konference eller andet?

Dirigentuddannelse og erfaringsudveksling

En god og smidig afvikling af afdelingsmøderne stiller krav om, at dirigenten har styr på formalia og god mødeledelse. Det er vigtigt, at dirigenten har fokus på at facilitere mødet, d.v.s. at sikre respekt for mødet samtidigt med at hun/han fremmer den god og konstruktive debat og har fokus på en effektiv beslutningsproces.

Derfor er det vigtigt at boligorganisationen har fokus på uddannelse af og erfaringsudveksling mellem dem der fungerer som og/eller gerne vil være dirigenter.

SPJrådgivning tilbyder at afholde dirigentkurser og erfaringsudveksling, der er målrettet jeres beboerdemokrati og tager udgangspunkt i jeres kultur, traditioner m.m. SPJrådgivning tilbyder også at afholde andre målrettede kurser hos jer.


Facilitering af konferencer, seminarer m.m.

Et succesfyldt forløb af en konference er bl.a. afhængig af, at man har en erfaren mødeleder der har fokus på at facilitere mødet, d.v.s. ikke kun at give ordet til den næste på talerlisten og konkluderer, men også i høj grad er opmærksom på både form og indhold på mødet. D.v.s. vedkommende styrer form og proces, så indhold og formål fremmes bedst muligt.

Søren Peter Hvidegaard Jensen har stor erfaring som facilitator/mødeleder og tilbyder at bidrage som facilitator, således at Jeres konferencer og seminarer får et godt og konstruktivt forløb.


Hør nærmere om mulighederne

Kontakt Søren Peter Hvidegaard Jensen for at høre nærmere om kursusmulighederne og facilitering. Ring på 21 44 31 29 eller  send en mail til spj@spjraadgivning.dk.