Lederudvikling

Det er en grundlæggende holdning hos SPJrådgivning, at lederen opnår sin succes gennem sine medarbejdere og de resultater, de skaber.

I varetagelsen af ledelsesopgaven er det vigtigt, at lederen forholder sig til, hvordan han/hun forvalter sit ansvar, og i tide tage fat på de udfordringer/problemer, der opstår i organisationen. Det kan være spørgsmål om, hvordan man skal løse nye opgaver og stoppe andre, eller hvordan konflikter forebygges – de ledelsesmæssige udfordringer er mange.

Personlig rådgivning og sparring med en person, der har en bred ledererfaring, og ikke er en del af organisationen kan være meget vigtig for at udvikle det personlige lederskab. Lederen skal som led i sin udvikling kunne afprøve holdninger til og løsninger på sine opgaver.

Med  omfattende leder- og mentorerfaring kan Søren Peter Hvidegaard Jensen rådgive, coache og sparre såvel topledere som ledere af hovedfunktioner.

printvenligt format

© Copyright - SPJrådgivning / design: dbyk.dk