Den 9. september 2022 har Bolig- og Planstyrelsen udsendt en “Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.” (Støttebekendtgørelsen)

Ændringsbekendtgørelsen indebærer, at man fremrykker en indeksering af maksimumbeløbet, som ellers først skulle ske ved årsskiftet. Indeksreguleringen hæver maksimumbeløbet med omkring 5,5 %. Reguleringen er gældende fra 14. september 2022 til 31. december 2022 og de nye maksimumbeløb fremgår af det skema som kan hentes.

Der er desuden givet hjemmel til, at kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden kan godkende skema B, selvom anskaffelsessummen overskrider maksimumbeløbet med op til 20 %.Ordningen kan anvendes på op til 1.400 boliger og gælder frem til og med 30. juni 2024. Muligheden for overskridelse af maksimumbeløbet omfatter kun byggerier, som har fået godkendt skema A før 1. januar 2022.

Ændringsbekendtgørelsen finder du ved at klikke her.