Forhøjelse af maksimumbeløb pr. 14. september 2022

Den 9. september 2022 har Bolig- og Planstyrelsen udsendt en “Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.” (Støttebekendtgørelsen) Ændringsbekendtgørelsen indebærer, at man fremrykker en indeksering af maksimumbeløbet, som ellers først skulle ske ved årsskiftet. Indeksreguleringen hæver maksimumbeløbet med omkring 5,5 %. Reguleringen er gældende fra 14. september 2022 til 31. december […]

Nybyggeriet af almene boliger kan komme i gang igen – hvis viljen er der!

Hvis man vil og hvis staten (finansministeriet) vil bringe nogle af de milliarder, som man har hentet fra den almene boligsektor i “negative udgifter” i forbindelse med støtteordningen kan man få gang i det almene boligbyggeri.
Ved at ændre beregningsgrundlaget for beboerbetalingen kan man hæve maksimumbeløbet med ca. 3.500 kr./m2 for en 90 m2 bolig i hovedstadsområdet uden huslejekonsekvenser.
Læs mere her:

SPJrådgivning nyhedsmail klik her

Maksimumbeløb for almene boliger 2022

“Ghettoloven” produktudvikles og bliver til parallelsamfundsloven. Ministeren sætter mere fokus på forebyggelse, men der er mange åbne spørgsmål der står tilbage!

Maksimumbeløb 2022

Maksimumbeløb for almene boliger 2021

Hent skema over maksimumbeløb for almene familie-, ungdoms- og ældreboliger 2021

Klik på billedet og hent skemaet.

https://www.spjraadgivning.dk/new/wp-content/uploads/2021/01/2021-Maksimumbeloeb-for-almene-boliger.jpg

Boligaftale – hvad er det lige der sker med Landsbyggefonden?

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er boligpolitik-2.jpg
Hvad er det lige der nu sker med Landsbyggefonden og hvor hopper kæden af for aftaleparterne?
Søren Peter Hvidegaard Jensen har skrevet en artikel herom i den netop udkomne udgave af tidsskriftet “Ny politik.”
Den 19. maj 2020 indgik en række af Folketingets partier en boligaftale, der lægger rammerne for Landsbyggefonden (LBF) for de kommende år. Aftalen fastlægger således en ramme for renoveringer i de kommende år af de almene boliger.

Malurt i bægeret!
Søren Peter Hvidegaard Jensen har mange positive ting at sige om aftalen, men han hælder også en portion malurt i bægeret. Der er nemlig efter hans vurdering ting i aftalen, der giver anledning til bekymring.
  Efter hans vurdering tyder det på, at aftaleparterne kunne have trængt til en bedre rådgivning!

Aftaleparternes behov for bedre rådgivning!
Han har i den netop udkomne udgave af “Ny politik” skrevet en artikel, hvor han giver sin vurdering af aftalen og også begrunder hvorfor han hælder malurt i bægeret. 

Artiklen kan du finde via SPJrådgivnings nyhedsmail, som du finder ved at klikke her.

Husleje – hvad med § 5 stk. 2?

Huslejedannelsen i private lejeboliger – hvad med moderniseringer og § 5 stk. 2?

Søren Peter Hvidegaard Jensen har skrevet en artikel til tidsskriftet “Ny politik” om “Huslejedannelsen i private lejeboliger – hvad med moderniseringer og § 5 stk. 2.”

Hans pointe er bl.a., at Huslejenævnene ikke har haft nok, og det rigtige fokus på Boligreguleringslovens § 5 stk. 3. Den bestemmelsen blev netop indføjet ved en opstramning i 2000. En opstramning der var begrundet i ”misbrug” af § 5 stk. 2.

Og så indeholder hans artikel en “pæn” stikpille til vort retssystem!

Læs mere om artiklen nedenfor, hvor der også er et link direkte til artiklen.

Tidsskriftet “Ny Politik” og de øvrige artikler i tidsskriftet finder du ved at klikke her.

Artiklen finder du direkte ved at klikke her.

Der er kommet perspektiver i boligpolitikken

Læs Søren Peter Hvidegaard Jensen artikel i “Ny Politik”. Læs SPJrådgivnings nyhedsbrev der linker til artiklen.

SPJ rådgivning flytter

Den 1. april 2019 flytter SPJrådgivning til et nyindrettet kontorhotel på Amager Strandvej 60, 2300 København S.

Jeg glæder mig til at tage imod såvel nuværende som nye kunder på det nye kontor og i mødelokalerne.