Forhøjelse af maksimumbeløb pr. 14. september 2022

Den 9. september 2022 har Bolig- og Planstyrelsen udsendt en “Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.” (Støttebekendtgørelsen) Ændringsbekendtgørelsen indebærer, at man fremrykker en indeksering af maksimumbeløbet, som ellers først skulle ske ved årsskiftet. Indeksreguleringen hæver maksimumbeløbet med omkring 5,5 %. Reguleringen er gældende fra 14. september 2022 til 31. december […]

“Ghettoloven” produktudvikles og bliver til parallelsamfundsloven. Ministeren sætter mere fokus på forebyggelse, men der er mange åbne spørgsmål der står tilbage!

Boligaftale – hvad er det lige der sker med Landsbyggefonden?

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er boligpolitik-2.jpg
Hvad er det lige der nu sker med Landsbyggefonden og hvor hopper kæden af for aftaleparterne?
Søren Peter Hvidegaard Jensen har skrevet en artikel herom i den netop udkomne udgave af tidsskriftet “Ny politik.”
Den 19. maj 2020 indgik en række af Folketingets partier en boligaftale, der lægger rammerne for Landsbyggefonden (LBF) for de kommende år. Aftalen fastlægger således en ramme for renoveringer i de kommende år af de almene boliger.

Malurt i bægeret!
Søren Peter Hvidegaard Jensen har mange positive ting at sige om aftalen, men han hælder også en portion malurt i bægeret. Der er nemlig efter hans vurdering ting i aftalen, der giver anledning til bekymring.
  Efter hans vurdering tyder det på, at aftaleparterne kunne have trængt til en bedre rådgivning!

Aftaleparternes behov for bedre rådgivning!
Han har i den netop udkomne udgave af “Ny politik” skrevet en artikel, hvor han giver sin vurdering af aftalen og også begrunder hvorfor han hælder malurt i bægeret. 

Artiklen kan du finde via SPJrådgivnings nyhedsmail, som du finder ved at klikke her.