Har eller er I interesseret i at få opgaver med renoveringer og nybyggeri af almene boliger?

Går I efter at få opgaver i den almene boligsektor? Hvis ja så er det en rigtig god ide at vide noget om den! SPJrådgivning hjælper jer til at få viden om de almene boligorganisationers kultur, rammer og vilkår!

Hvad ved jeres medarbejdere om de almene boligorganisationers

 • Lovgivningsmæssige rammer
 • Struktur og beslutningsveje
 • Etablering af en ny boligafdeling
 • Renovering af eksisterende afdelinger
 • Udfordringer

Og hvad ved de om støtteregler m.m. f.eks.

 • Hvordan man opnår kommunalt tilsagn til alment boligbyggeri?
 • Hvordan man finansierer alment boligbyggeri?
 • Hvad der sker hvis økonomien i et nybyggeri risikerer at skride?
 • Hvad der er af arealkrav/begrænsninger for alment boligbyggeri?
 • Hvordan proceduren i øvrigt er i byggesagen

Og hvad ved de om beslutningsveje og gennemførelse ved renoveringssager

 • Med støtte fra Landsbyggefonden
 • Uden støtte fra Landsbyggefonden

Som arkitekt, ingeniør, rådgiver, entreprenør har man brug for at vide noget om bl.a. de nævnte ting, når man skal rådgive, afgive tilbud på, gennemføre og på anden måde samarbejde om alment boligbyggeri. Her kan SPJrådgivning hjælpe jer og tilbyder at give jeres medarbejdere en introduktion til emnerne på kurser for dem – kurser som er skræddersyet efter jeres behov og de emner i ønsker at prioritere.

SPJrådgivning tilbyder at afholde virksomhedstilpassede temamøder og seminarer og har bl.a. gjort det for NCC Construction Danmark A/S, By og Havn, Københavns Ejendomme, HP Byg A/S , Wenbovej A/S,  JJW Arkitekter A/S, Rubow Arkitekter og Vejle Kommune.

Kurserne kan evt. tage udgangspunkt i SPJrådgivnings to faste kurser, som udbydes efter behov:

1. Den almene boligsektor og dens rammer, struktur, kultur m.m.

2. Sådan bygges almene boliger! (Støtteregler, procedurer m.m. for alment boligbyggeri – fra ide, over skema A, skema B til og med skema C!)

Læs nærmere under fanebladet Ydelser/kurser-seminarer.