SPJrådgivning og BDO Byg og anlæg har i samarbejde udviklet en model for Lejerbo København.

Modellen er ikke i sig selv et universelt værktøj. Den skal derimod udvikles på den enkelte boligorganisations forudsætninger og efter dens målsætninger.

Overordnet kan den model vi kan udvikle for jer

  1. skabe overblik over og få planlagt udviklingen for dispositionsfond og trækningsret
  2. bidrage til en optimal udnyttelse af de økonomiske midler boligorganisationen og afdelingerne har til rådighed og skabe hurtigt overblik over hvordan en given sag kan finansieres ved at benytte det værktøj boligorganisationen får til rådighed

Boligorganisationerne og afdelingerne har store renoverings- og moderniseringsarbejder på vej og i de kommende år bliver der ikke færre – snarere tværtimod. En del af sagerne finansieres med støtte fra Landsbyggefonden (LBF), men der er også mange sager, hvor sagens karakter og/eller omfang ikke kan forventes at berettige til støtte fra LBF. Dertil kommer, at der kan være renoveringer, som boligorganisationen ikke vurderer kan afvente tilsagn om evt. støtte fra LBF.

Derfor kan det være nødvendigt at fokusere på alternative finansieringsmuligheder til LBF, d.v.s. som udgangspunkt husleje, boligorganisationens dispositionsfond og trækningsret, lånefinansiering m.m.

Den nemmeste løsning er at yde kontant støtte det enkelte projekt, men det kan risikere at ende i uholdbare løsninger, hvor man måske for hurtigt tømmer kassen eller er for forsigtige i at give støtte. Det kan også være, at man ikke prioriterer tilstrækkeligt struktureret, ikke sikrer sig tilstrækkeligt godt overblik over fremtidige behov, ikke optimerer støtten o.s.v.

Alt dette kan sammenfattes til, at man skal have en model der hjælper med at prioritere og skabe overblik – og medvirker til, at

”Opnå mest mulig kvantitet og kvalitet i renoveringerne med de midler, som vil være til rådighed i boligorganisation og afdeling.”

Udvikling af model for Lejerbo København

Lejerbo København, som har 5.353 boliger i København, besluttede i 2015 at man ville have udviklet en model for finansiering af renoveringssager uden støtte fra LBF.

SPJrådgivning og samarbejdspartneren BDO Byg og anlæg fik opgaven med at udvikle modellen.

Modellen blev afleveret til Lejerbo Københavns bestyrelse på mødet den 25. august 2016. Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med modellen, som det er planen skal indgå som et vigtigt element i organisationens bygge- og renoveringsstrategi.

Modellen skal bidrage til at fremtidssikre Lejerbo Københavns boligafdelinger med sigte på at sikre en optimeret drifts- og forbrugssituation. Det betyder, at der skal være fokus på bl.a. boligkvalitet og -sammensætning, energi og miljø, fællesarealer m.m. og fremtidig vedligeholdelse og drift.

Formand Jan Hyttel siger om modellen:

”Vi har en stor opsparing i Dispositionsfonden og i bestyrelsen synes vi, at det giver god mening at anvende midler fra fonden til at understøtte moderniseringsprojekter i afdelingerne og samtidig mindsker vi vores afhængighed af Landsbyggefonden, især de lange sagsbehandlingstider – og skaber i stedet hurtig og synlig handling.

 Om samarbejdet med SPJrådgivning og BDO Byg og anlæg om udviklingen af modellen siger Jan Hyttel:

”Det har været en meget positiv og konstruktiv proces. Vi har i bestyrelsen haft et rigtig godt samarbejde og dialog med SPJrådgivning og BDO om udarbejdelsen af modellen og vi har fået et rigtig godt og stærkt værktøj ud af samarbejdet. Vi kan kun anbefale at boligorganisationer tænker i samme baner som vi har gjort og fokuserer på hvordan man kan finansiere renoverings- og moderniseringsprojekter hvor støtte fra LBF ikke er aktuel.”.

Kontakt Søren Peter Hvidegaard Jensen på tlf. 21 44 31 29 er pr. mail spj@spjraadgivning.dk, hvis I er interesseret i et uforpligtende møde om mulighederne for at få udviklet en model til jeres boligorganisation.