Hent analysen “De almene boligafdelingers udgifter 2001 – 2011” via linket i Nyhedsarkivet

SPJrådgivnings analyse sætter fokus på de udgifter hvor beboerne og boligorganisationerne har påvirkningsmuligheder.
Analysen peger på, at der skal sættes stærkt fokus på at få mere styr på de mere nære udgifter i boligafdelingerne, nemlig renholdelse/ejendomsservice, forsikringer og den almindelige vedligeholdelse, Hent analysen via linket i Nyhedsarkivet.