• Kommuner rådgives om den almene boligsektor, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af styringsdialogen med de almene boligorganisationer og tilsynet med almene boliger
  • Boligorganisationer rådgives om ledelse, organisation, strategi og gennemførelse af projekter
  • Projektudviklere, entreprenør, arkitekter, ingeniører m. fl. rådgives om samarbejde med almene boligorganisationer bl.a. om boligprojekter
  • Politisk styrede virksomheder og organisationer rådgives om ledelse, organisation og strategi

Rådgivningen bygger på en omfattende praktisk ledererfaring, erfaringer fra bestyrelsesarbejde samt erfaringer med ejendomsdrift og –udvikling i den almene boligsektor.

Søren Peter Hvidegaard Jensen 
Rådgiver/Indehaver i SPJrådgivning.

Nyheder

SPJ rådgivning flytter

SPJrådgivning flytter den 1. april 2019

Maksimumbeløb og energitillæg for almene boliger m.v. pr. 1. januar 2019

Maksimumbeløbene for opførsel af almene boliger pr. 1. januar 2019.

Angrebene på Landsbyggefonden

Søren Peter Hvidegaard Jensen har skrevet en artikel til "Ny politik" om angrebene på Landsbyggefonden. Det hidtil mest alvorlige af dem så vi, da regeringen den 1. marts 2018 præsenterede sin Ghettopakke. Heldigvis gik det ikke helt så galt som regeringen havde planlagt, men mange spørgsmål er stadig helt åbne, ikke mindst 40% reglen som kan resultere i nedrivning af mange boliger. Nedrivninger hvor Landsbyggefonden skal dække en stor del af finansieringen. I artiklen fortæller han også om Landsbyggefondens baggrund, finansieringer og formål. Han skriver bl.a., at det kunne se ud som om, der i værste fald er parter i regeringen, der ønsker at aflive eller minimere den almene boligsektor. I bedste fald kan årsagen være manglende viden om og forståelse for de almene boliger og den rolle, de spiller i det danske velfærdssamfund."

© Copyright - SPJrådgivning / design: dbyk.dk