Fusioner – beslutning – strategi og handlinger. Hvordan undgår man, at det går galt i fusionsprocessen?

Verden er fuld af strategier og planer, visioner og intentioner, men det der tæller, det der virkelig tæller, er handlekraft – at føre strategierne ud i livet.” Paul Evans

Mange af de fusioner der gennemføres i den almene boligsektor har heldigvis et godt og konstruktivt forløb med et resultat, der giver et godt fundament for fremtiden. Men vi ser også en række fusioner, hvor det “går det galt,” ofte selvom selve beslutningsprocessen er velgennemført.

Der kan f.eks. opstå uenigheder om fortolkning af beslutningsgrundlaget. Det kan også ske, at elementer, som man tidligere har truffet beslutning om kommer op på ny, enten fordi der er uklarhed om de trufne beslutninger eller fordi “nogen” benytter en opstået situation til at søge at ændre en beslutning.

Hvad kan man gøre for at forebygge, at det går galt i fusionsprocessen?

Ja man kan sikre, at der ikke kun har fokus på selve beslutningsprocessen, men i høj grad også den efterfølgende proces. Det er, når alt kommer til alt, den sværeste og mest komplicerede del af fusionen. Her skal tingene gennemføres, og her møder man realiteternes verden.

SPJrådgivnings erfaring med gennemførelse af fusioner er, at man allerede i beslutningsprocessen skal forberede, hvorledes man griber den konkrete fusionsproces an og have fokus på at bygge sin handlekraft op. Det kan være vigtigt, at man trækker på ekstern bistand i form af en konsulent i hele fusionsprocessen  og ikke kun i f.h.t. beslutningsprocessen, hvor der ofte trækkes på BL eller andre konsulenter, jurister etc. En bistand der har erfaring med at arbejde med strategier og fusioner kan give ledelsen rådgivning og sparring i den komplicerede proces og bidrage til en god implementeringsproces.

Som Poul Evans siger i citatet ovenfor – handlekraft er det der virkelig tæller. Hvad hjælper det med de rigtige visioner og strategier, hvis man lammer sin handlekraft fordi man ikke er godt nok forberedt til at kunne føre strategierne ud i livet.

SPJrådgivning har stor erfaring med strategisk ledelse og har også erfaring med gennemførelse af fusioner og kan derfor bistå med gennemførelse af fusionsprocessen.

Tilrettelæggelse af processen

SPJrådgivning anbefaler, at processen overordnet tilrettelægges efter følgende model. Processen kan selvfølgelig tilpasses den konkrete fusion, men ved overordnet at følge den, kan man opnå handlekraft og får strategierne ført ud i livet.

printvenlig format