Indlæg af admin

Husleje – hvad med § 5 stk. 2?

Huslejedannelsen i private lejeboliger – hvad med moderniseringer og § 5 stk. 2? Søren Peter Hvidegaard Jensen har skrevet en artikel til tidsskriftet “Ny politik” om “Huslejedannelsen i private lejeboliger – hvad med moderniseringer og § 5 stk. 2.” Hans pointe er bl.a., at Huslejenævnene ikke har haft nok, og det rigtige fokus på Boligreguleringslovens § […]

Angrebene på Landsbyggefonden

Søren Peter Hvidegaard Jensen har skrevet en artikel til “Ny politik” om angrebene på Landsbyggefonden. Det hidtil mest alvorlige af dem så vi, da regeringen den 1. marts 2018 præsenterede sin Ghettopakke. Heldigvis gik det ikke helt så galt som regeringen havde planlagt, men mange spørgsmål er stadig helt åbne, ikke mindst 40% reglen som kan resultere i nedrivning af mange boliger. Nedrivninger hvor Landsbyggefonden skal dække en stor del af finansieringen. I artiklen fortæller han også om Landsbyggefondens baggrund, finansieringer og formål. Han skriver bl.a., at det kunne se ud som om, der i værste fald er parter i regeringen, der ønsker at aflive eller minimere den almene boligsektor. I bedste fald kan årsagen være manglende viden om og forståelse for de almene boliger og den rolle, de spiller i det danske velfærdssamfund.”

Tilbyder i dirigenterne på jeres afdelingsmøder kurser i hvordan de kan håndtere opgaven og giver I dem mulighed for erfaringsudveksling? Har I brug for en facilitator til et seminar, en konference eller andet?

En god og smidig afvikling af afdelingsmøderne stiller krav om, at dirigenten har styr på formalia og god mødeledelse samt har fokus på at facilitere mødet. Derfor er det vigtigt at boligorganisationen har fokus på uddannelse af og erfaringsudveksling mellem dem der fungerer som dirigenter.

SPJrådgivning tilbyder at afholde dirigentkurser og erfaringsudveksling, der er målrettet jeres beboerdemokrati og tager udgangspunkt i jeres kultur, traditioner m.m. SPJrådgivning tilbyder også at afholde andre målrettede kurser hos jer.

SPJrådgivning tilbyder også at facilitere jeres seminarer og konferencer.

Kurser om almene boliger tilpasset jeres virksomheds eller kommunes behov!

Når I skal samarbejde med almene boligselskaber er det afgørende, at I kender deres kultur, rammer, beslutningsprocesser og vilkår!
SPJrådgivning tilbyder at afholde virksomhedstilpassede temamøder og seminarer for kommuner og virksomheder og har bl.a. gjort det for NCC Construction Danmark A/S, By og Havn, Københavns Ejendomme, HP Byg A/S , Wenbovej A/S,  JJW Arkitekter A/S, Rubow Arkitekter og Vejle Kommune.

Her er en model for jeres boligorganisations finansiering af større renoveringsopgaver uden støtte fra Landsbyggefonden!

SPJrådgivning og BDO Byg og anlæg har for Lejerbo København med 5.353 boliger i København, udviklet en model for hvordan boligorganisationen kan finansiere renoverings- og moderniseringsprojekter uden støtte fra Landsbyggefonden. Modellen er oplagt at anvende også for andre boligorganisationer, men den er ikke i sig selv et universelt værktøj og skal udvikles på den enkelte boligorganisations forudsætninger og efter dens målsætninger.Book et uforpligtende møde med Søren Peter Hvidegaard Jensen og hør nærmere om jeres muligheder for at . Ring på 21 44 31 29 eller send en mail til spj@spjraadgivning.dk.