• Kommuner rådgives om den almene boligsektor, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af styringsdialogen med de almene boligorganisationer og tilsynet med almene boliger
  • Boligorganisationer rådgives om ledelse, organisation, strategi og gennemførelse af projekter
  • Projektudviklere, entreprenør, arkitekter, ingeniører m. fl. rådgives om samarbejde med almene boligorganisationer bl.a. om boligprojekter
  • Politisk styrede virksomheder og organisationer rådgives om ledelse, organisation og strategi

Rådgivningen bygger på en omfattende praktisk ledererfaring, erfaringer fra bestyrelsesarbejde samt erfaringer med ejendomsdrift og –udvikling i den almene boligsektor.

Søren Peter Hvidegaard Jensen 
Rådgiver/Indehaver i SPJrådgivning.

Nyheder

Maksimumbeløb og enrgitillæg for almene boliger m.v. pr. 1. januar 2017 foreligger nu!

Maksimumbeløbene for opførsel af almene boliger efter den 31. december 2015 foreligger nu.

Kan man lave en model for finansiering af større renoveringer uden støtte fra Landsbyggefonden.

Svaret på det spørgsmål er: Ja! og SPJrådgvning og BDO Byg og anlæg har i samarbejde udviklet en model for Lejerbo København. Modellen er ikke i sig selv et universelt værktøj. Den skal derimod udvikles på den enkelte boligorganisations forudsætninger og efter dens målsætninger.

Kurser tilpasset jeres virksomheds eller kommunes behov:

Når I skal samarbejde med almene boligselskaber er det afgørende, at I kender deres kultur, rammer, beslutningsprocesser og vilkår! SPJrådgivning tilbyder at afholde virksomhedstilpassede temamøder og seminarer for kommuner og virksomheder og har bl.a. gjort det for NCC Construction Danmark A/S, By og Havn, Københavns Ejendomme, HP Byg A/S , Wenbovej A/S,  JJW Arkitekter A/S, Rubow Arkitekter og Vejle Kommune.

© Copyright - SPJrådgivning / design: dbyk.dk